Тремол SMD е създадена през Март 2006 година като компания в областта на аутсорсинга на високотехнологичен монтаж на електронни компоненти СЕМ (Contract Electronic Manufacturer). Фирмена мисия и цели на „Тремол - Ес еМ Ди” ООД е чрез иновативни технологии и тяснопрофилирани производствени процеси, да се настани на специфичните и крайновзискателни пазарни сегменти на Автомобилна, Индустриална, Медицинска и Авиационна електроника. Това ще осигури запазване на лидерска позиция на пазара, просперитет на фирмата и работещите в нея. 

Фирмената култура отговаря на всички изисквания на гореизброените пазари - „Тремол - Ес еМ Ди” ООД прилага световно признати практики за работа в електронно производство.