Тремол SMD е компания за електронни монтажи по договаряне създадена през април 2006-та година като част от структурата на Тремол България.

Нашите възможности ни позволяват да използваме потенциала на Тремол ООД за проучвания и разработки, електронен дизайн, електронно тестване, дизайн на модули и пластични части, пластично впръскване, дизайн на механични части и произвеждането им и т.н.

Тремол ООД има допълнително производствено помещение за ръчно спояване и ръчен монтаж.