Delta Wave 6622 CC Soldering System

  • Безоловна технология
  • Входящ и изходящ конвейр
  • Флюсер
  • 1800 mm подгряваща площ
  • Комбинирана вълна
  • Азотна среда
  • Охлаждаща зона

Kirsten Modula Wave Double System