Четири SMD линии с обща скорост на монтиране 359 000 компонента на час

SMT Line 1 IPC speed of 60 000 cph.

SMT Line 2 IPC speed of 63 000 cph.

SMT Line 3 IPC speed of 76 000 cph.

 

SMT Line 4 IPC speed of 160 000 cph.