В момента в компанията работят 250 високо квалифицирани специалисти, но общият брои на служители заедно с тези на Tremol Group Bulgaria, е повече от 400.