Машината за визуална инспекция (AOI) е автомотизирана машина за инспекция на широка гама продукти като например: платки, LCDs, транзистори, автомобилни части, етикети на опаковката на продукти или земеделски продукти. При сканиране на платки, камера автономно сканира устройството, което се тества, за всякакъв вид дефекти като драскотини, петна, отвори, къса, тънки спойки, липсващи компоненти, погрешни или неправилно поставени компоненти.

AOI Машината: Orbotech VT S22, разполага и със станция за ремонт.

Orbotech VT - S22 Machine

Koh Young Zenith 3D AOI