На 7-8.04.2016 г. успешно бе проведен пресертификационен външен одит на Системата за управление на качеството (СУК) на Тремол SMD ООД, Велико Търново за нейното съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 от сертифициращата организация Bureau Veritas. Действащият сертификат на компанията е със срок на валидност 25 април 2025 г.

Политика по качеството на Тремол SMD ООД

Фирмена политика по околната среда

Фирмена политика за конфликтни минерали

Декларация за конфликтни минерали